Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Liderzy frekwencji - wrzesień 2019

We wtorek 1 października  został oficjalnie przedstawiony i ogłoszony program poprawy obecności i spóźnień WZOROWA FREKWENCJA. Podczas apelu szkolnego uczniowie klas starszych zostali zapoznani z celami i przewidywanymi efektami programu. Otrzymali wiedzę na temat nagród indywidualnych i klasowych za najlepszą frekwencję. Szczegółowe analizy programu nastąpią także z wychowawcami na najbliższych godzinach wychowawczych. Liderzy frekwencji września 2019 otrzymali pochwałę od pani dyrektor Agaty Kazalskiej oraz pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy!

 

Wzorowa frekwencja - wrzesień 2019

Wyniki realizacji Programu poprawy  obecności i spóźnień WZOROWA FREKWENCJA w roku szkolnym 2019/22020 - wrzesień 2019

Szkolny konkurs matematyczny „Patron Szkoły w geometrii”

Dzień Patrona Szkoły - Edmunda Karola Łozińskiego obchodzimy w naszej szkole w dniu 14 października. W tym roku przypada 5 rocznica nadania Szkole  imienia i sztandaru. Z tej okazji Klub Matematyczny ALFA zaprasza uczniów klas V - VIII do szkolnego konkursu matematycznego „Patron Szkoły w geometrii”. Konkurs odbędzie się w czwartek 10 października 2019 r. na lekcjach matematyki. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i piątki do dziennika.

 

 

BohaterON. Kartka do powstańca

BohaterON – włącz historię! to największa kampania z zakresu edukacji historycznej w Polsce, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. W ramach trzech edycji kampanii BohaterON – włącz historię! osoby z kraju i zagranicy napisały aż pół miliona kartek i listów do Powstańców Warszawskich! W tym roku należało kupić bądź wykonać własnoręcznie kartkę okolicznościową lub widokówkę ze swojej miejscowości. Można było także napisać list.

Uczniowie naszej szkoły postanowili wykonać własnoręcznie kartki, w tym również takie, które zostały zaadresowane do żyjących Powstańców. Pokazali, że są małymi patriotami i pamiętają o  poświęceniu osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.


Warsztaty pszczelarskie dla dzieci

26 września 2019r. odbyły się w naszej szkole warsztaty pszczelarskie, w których uczestniczyli uczniowie klas I -III. W niemal teatralnym otoczeniu i za pomocą podstawowych narzędzi pszczelarskich pszczelarz przybliżył dzieciom świat owadów. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jak wygląda podział ról i organizacja życia w pszczelej rodzinie, a także obejrzały strój pszczelarza. Atrakcją stał się szklany ul, w którym dzieci zobaczyły żywe owady przy pracy. Na pamiątkę warsztatów wszyscy otrzymali dyplomy i mogli zrobić pamiątkowe zdjęcie. Zajęcia były bardzo ciekawe i pokazały jak ogromną rolę pełnią pszczoły w środowisku naturalnym.

 

„Jesień – doskonała pora na dobrą książkę”

25 września w Gminnej Bibliotece Publicznej - filia w Potoku odbyły się zajęcia pt. ”Wrzesień niesie jesień”. W spotkaniu uczestniczyły dzieci uczęszczające do Świetlicy Szkolnej  działającej w  Szkole  Podstawowej im.  Edmunda Łozińskiego w Potoku.

Zajęcia  stały się okazją do promocji czytelnictwa wśród najmłodszej grupy wiekowej.  Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej ”Zielony, żółty, rudy brązowy!”. Zachwycały się również lekturą „Grzybobrania” Doroty Gellner.  Mali twórcy, zainspirowani mieniącą się kolorami tęczy porą roku, pachnącą wrzosem i grzybami, sami tworzyli jesienne rymowanki i pisali swoje pierwsze wiersze o tematyce jesiennej. Dzieci znakomicie poradziły sobie z rozwiązywaniem krzyżówek  i zagadek o tematyce jesiennej. Z powodzeniem uzupełniły tekst ortograficzny „Jesienna moda”.

Na zakończenie zajęć dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych. Z kolorowych liści wykonały piękne jesienne bukiety. Te śliczne prace małych artystów można oglądać na wystawce w naszej bibliotece. Nad twórczymi działaniami najmłodszych czuwały: pani Maria Kędra i pani Beata Orzechowska.